Regulament Concurs

BELLA ITALIA ROMÂNIA REGULAMENT CONCURS FACEBOOK

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursurilor Bella Italia Romania (denumit în continuare „Concursul”) este [Monoprix S.R.L.], cu sediul în [Brăila. Str. Plevna, Nr. 146]

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

Pe perioada Concursului, va desfășura următoarele servicii:

  1. Va contacta câștigătorul pentru validarea și colectarea datelor;
  2. Premiul se acordă doar persoanelor care locuiesc în Brăila sau județul Brăila
  3. Câștigătorul beneficiază de premiu, după validarea și identificarea acestora în condițiile stabilite prin Regulament;
  4. La data acordării premiului va legitima câștigătorul, Organizatorul fiind absolvit de orice răspundere ulterioară legată de premiul acordat câștigătorului.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în perioadele stabilite de organizator, pe pagina de Facebook a companiei Monoprix S.R.L. (https://www.facebook.com/Bella.Italia.Romania)

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliul în Brăila, rasă, sex sau religie, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate al participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care persoana nu respectă întocmai condițiile regulamentului, o persoană care furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Facebook, completat cu o adresă de e-mail validă. Dacă nu aveți cont de utilizator vă puteți creea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/.

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina oficială de pe Facebook Bella Italia Romania.

Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada stabilită de organizator astfel:

  1. Intră pe pagina Bella Italia Romania de pe Facebook
  2. Devine fan al paginii de mai sus.
  3. Regulile concursului vor fi afișate pe pagina de Facebook Bella Italia Romania.

Simpla devenire de fan pe contul de Facebook nu presupune și înscrierea în concurs.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Premiul concursului este stabilit de organizator Monoprix S.R.L. la începutul acestuia printr-o postare pe Facebook.

SECȚIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

Câștigătorul va fi desemnat în urma extragerii prin site-ul random.org, și în urma îndeplinirii condițiilor Regulamentului.

SECȚIUNEA 8. NOTIFICAREA ȘI PREDAREA PREMIULUI

Câștigătorul concursului de pe Facebook li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului în 24 de ore după încheierea concursului, astfel: va fi contactat printr-un mesaj privat pe Facebook sau prin intermediul datelor de contact pe care le-a completate în profilul lui/ei de pe Facebook și i se va afișa numele pe pagina Bella Italia Romania de pe Facebook.

În cazul în care câștigătorul nu trimit în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator, au furnizat date de contact eronate/ incomplete sau dacă nu au respectat Regulamentul Concursului premiul se va acorda altui utilizator, prin același mecanism.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el.

Câștigătorul va intra personal în posesia premiului astfel:

Câștigătorul va prezenta buletinul sau cartea de identitate.

La recepționarea premiului câștigătorul trebuie:

  1. să prezinte/ trimite prin e-mail reprezentantului un document de identitate;
  2. să predea semnat.

SECȚIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Încetarea Concursului se poate încheia înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natura a face imposibilă derularea.

SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe www.bella-italia.ro .

Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord cu acest Regulament.

Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe www.bella-italia.ro .

SECȚIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

SECȚIUNEA 13. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Monoprix S.R.L. și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.